MAIN PAGE > BY LAW / REGULATIONS / CIRCULAR

 

 
DETAILS
Title
Notis Pelayaran Malaysia 38/2010 
Description

Notis Pelayaran Malaysia 38 /2010 - Pre Arrival Notification

1. Seksyen 249o(1) Ordinan Perkapalan Saudagar 1952, memerlukan nakhoda setiap kapal perlu melaporkan kepada Pegawai Sekuriti Kawasan Pelabuhan sebelum memasuki mana-mana kemudahan pelabuhan di antara kawasan sekuriti kawasan pelabuhan berkaitan dengan prosedur yang dinyatakan.

 
Create By
LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (ABD RAHMAN) 

All Right Reserved © 2011 Johore Port Authority